Historie

Neznámá historie – 17. Závěrečná kapitola…

Posted on

Předchozí část: Neznámá historie – 16. Život na břehu… Na titulním obrázku: rozloučení s A. A. Manstein-Širinskou Dům na ulici Anjou (podle materiálů webu www.sevastopol.su) Auto: Vjačeslav Nikolajevič Gorelov Až do nedávné doby (říjen 2006) byla na rue d’Egypte dvoupodlažní budova s číslem osm. Tento název můžete přeložit jako Egyptská ulice, ačkoli to svou neobvyklostí […]

Historie

Neznámá historie – 16. Život na břehu…

Posted on

Na titulním obrázku je “Carevič Georgij” Předchozí část: Neznámá historie – 15. Konec Eskadry… (podle materiálů knihy K.V. Machrova „Ruská kolonie v Tunisku 1920-2000“) Pokud jde o téma Exodu, obvykle se většina zaměřuje na tragédii eskadry. Často je zájem pouze o vojensko-námořní, technický aspekt. S tímto přístupem se do popředí mimovolně dostanou lodě, ale lidé, […]

Historie

Neznámá historie – 15. Konec Eskadry…

Posted on

Předchozí část: Neznámá historie – 14. spuštění Ondřejské vlajky… (na titulním obrázku – ponorka “Utka” v Bizertě) Podle materiálů N. A. Kuzněcova „Ruská flotila v cizině“: Sovětská vláda velmi doufala, že zvýší sílu svých námořních sil s pomocí lodí bývalé ruské eskadry. Požadavek na jejich vrácení začali bolševici vytahovat od srpna 1921, nicméně v tu […]

Historie

Neznámá historie – 14. Spuštění Ondřejské vlajky…

Posted on

Předchozí část: Neznámá historie – 13. život na “Georgijovi”… Ruští důstojníci velmi dobře chápali, že Berens byl zpraven od roku 1921 o tom, že uznání Sovětského svazu Francií bude mít za následek navrácení eskadry vládě SSSR. V roce 1924 bylo stále jasnější, že toto uznání nebude trvat dlouho. 27. června předseda vlády Francie Édouard Herriot […]

Historie

Neznámá historie – 13. Život na “Georgijovi”…

Posted on

Předchozí část: Neznámá historie – 12. eskadra… „…Starý obrněný křižník „Georgij Pobědonosec“, veterán flotily, se na konci roku 1921 změnil v plovoucí město pro rodiny vojáků. Předběžně ho připravili pro více méně normální život několika stovek lidí, především žen, dětí a starších lidí. Stál v kanálu u samého města mezi Sport Nautique a locmanskou věží, […]

Historie

Neznámá historie – 12. Eskadra…

Posted on

Předchozí část: Neznámá historie – 11. “Morjak” Podle materiálů knihy Nikity Kuzněcova „Ruská flotila v cizině“ Pro obyvatele Bizerty bylo připlutí eskadry absolutním překvapením. V určené karanténě bylo lodím zakázáno stýkat se nejen se břehem, ale i mezi sebou, protože na „Generálu Alexejevovi“ byl objeven pacient s tyfem. Několik případů podobných tyfu se objevilo i […]

Historie

Neznámá historie – 11. “Morjak”. Konec Námořního sboru…

Posted on

Předchozí část: Neznámá historie – 10. pevnost Jabal-Kebir K výcvik žáků Námořního sboru sloužila školní loď „Morjak“, dříve nesoucí jméno „Velkokněžna Xenie Alexandrovna“. Přibližně v červnu roku 1921 začaly školení plavby s kadety a garde-marinami na Bizertském jezeře (na otevřené moři ho pod Ondřejskou vlajkou nepouštěla francouzská administrativa). Všechny roty prošly na „Morjaku“ postupně dvouměsíční […]

Historie

Neznámá historie – 10. pevnost Jabal-Kebir…

Posted on

Předchozí část: Neznámá historie – 9. dětství na lodích Na konci ledna 1921 vybrala Francouzsko-ruská komise pro umístění Námořního sboru starou, odzbrojenou pevnost Jabal-Kebir, která byla postavená na konci minulého století a nacházela se na vrcholu hory o nadmořské výšce 274m a kasárenský tábor Sfajat pro personál, který se od ní nacházel ve vzdálenosti něco […]

Historie

Neznámá historie – 9. dětství na lodích…

Posted on

(Zleva doprava) Maxim Maximovič , Oleg Biriljov, bratři Pajdasové, (?), Anastasia Manstein(?) Předchozí část: Neznámá historie – 8. Konstantinopol – Bizerta – II. část „Stáli jsme v karanténě, ale občas jsme se mohli přemísťovat z lodi na loď. Dalo by se říci, že jsme žili v plovoucím městě a, pokud si vzpomínám, na zem nespěchali. […]

Historie

Neznámá historie – 8. Konstantinopol – Bizerta… – II. část

Posted on

Předchozí díl: Neznámá historie – 8. Konstantinopol – Bizerta – I. část Ze vzpomínek N.A. Monastyreva, které popsal v knize „Zápisky námořního důstojníka“ „Během kotvení v Konstantinopoli byl veškerý čas věnován přípravě na nadcházející plavbu a její organizaci. Co se týče personálu, tak mnozí z posádky se tam rozhodli zůstat. Žádné překážky jim nebyly kladeny, […]